By

natalia

Prestacions Seg Soc per cessament activitat autònoms febrer 2021

Tots els autònoms poden accedir a aquestes prestacions amb independència que amb anterioritat hagin demanat qualsevol altre tipus de prestació. El Real Decret 2/2021 preveu principalment tres prestacions, similars a les existents a l’actualitat: Prestació compatible amb l'activitat (art 7) Prestació per suspensió de l'activitat (art 5) Prestació per ingressos baixos (art 6) Llegir més →

Pèrdues per possibles insolvències de deutors, de 6 a 3 mesos

Una de les mesures a tenir en compte, ara que entrem en el període de tancar l’exercici comptable corresponent a l’any 2020, es la modificació de l’antiguitat que s’exigeix per tal de poder deduir les pèrdues per les insolvències dels deutors. Recordem que, fins ara, s’exigia que haguessin transcorregut com a mínim sis mesos des d’el venciment del deute. Llegir més →