On som? l Contacte l Accés remot l Formularis Laboral
 Català 
 Castellano 
ACCÉSCLIENTS

 
Vacances d'estiu, del 9 al 20 d'agost 2020
Untitled document Amb motiu de les vacances d'estiu,  la nostra oficina romandrà tancada del dia 9 fins al dia 20 d'agost, ambdós inclosos.

LABORAL -> El departament Laboral atendrà els tràmits bàsics d’altes i baixes, desafectacions de ERTOS... Heu d’enviar un la informació completa a l’adreça de mail habitual de la persona que us porta les nòmines.

És imprescindible que ens facin arribar la informació amb un  temps prudencial, uns quants dies abans de la data de termini.
Llei 11/2021 amb múltiples novetats tributàries
Fiscal – 07/2021
Untitled document

Al BOE de 10 de juliol s'ha publicat la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, per la qual s'estableixen normes contra les pràctiques d'elusió fiscal que incideixen directament en el funcionament del mercat interior, de modificació de diverses normes tributàries i en matèria de regulació del joc.

Ajuts directes solvència Covid19
Fiscal – 06/2021
Untitled document

El 12 de març del 2021 el govern central publica el Reial decret 5/2021 de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19. Es tracta del que col·loquialment se’n diu “ajudes directes”. Quatre mesos després, el 14 de juny, la Generalitat obre el tràmit amb l’Ordre ECO/127/2021.

Situació de les noves prestacions de la Seguretat Social per cessament d'activitat dels autònoms a 01/06/2021
Laboral – 06/2021
Untitled document

El Real Decret 11/2021 preveu principalment tres prestacions, similars a les existents a l'actualitat, així com l'exempció en les cotitzacions pels treballadors que fins ara han percebut alguna modalitat de prestació.

Ajut 2.000€ per Autònoms Febrer 2021
Fiscal – 02/2021
Untitled document

Pagament únic de 2000€. Veure els requisits.

Ajut Generalitat per empreses amb treballadors en ERTO a 31-12-2020
Laboral – 02/2021
Untitled document

L’ajut consistirà en el pagament de 2.000 € per cada treballador en situació d’ERTO a dia 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 € per empresa.

Prestacions Seg Soc per cessament activitat autònoms febrer 2021
Fiscal – 02/2021
Untitled document

Tots els autònoms poden accedir a aquestes prestacions amb independència que amb anterioritat hagin demanat qualsevol altre tipus de prestació.

El Real Decret 2/2021 preveu principalment tres prestacions, similars a les existents a l’actualitat:

  1. Prestació compatible amb l'activitat (art 7)
  2. Prestació per suspensió de l'activitat (art 5)
  3. Prestació per ingressos baixos (art 6)
Pèrdues per possibles insolvències de deutors, de 6 a 3 mesos
Fiscal – 01/2021
Untitled document

El nou termini aprovat en aquest paquet de mesures és de tres mesos per els exercicis que comencin al 2020 i al 2021

Baixa el tipus d'interès dels ajornaments Seg Soc
Jurídic – 01/2021
Untitled document

El tipus d'interés serà del 0,50 % enlloc del 3,75 % habitual
Les sol·licituds s'hauran de formular dins dels 10 primers dies naturals de cadascun dels terminis reglamentaris d'ingrés.

Subvencions Covid19 Generalitat per restauració i centres d'estèrica
Fiscal – 10/2020
Untitled document Tant als autònoms com les pimes que es dediquen a la restauració com els titulars de centres d’estètica i bellesa sempre que hagin estat obligats al tancament en base a les darreres mesures de salut pública per contenir la pandèmia del COVID-19.
Ertos de Rebrot - Segona onada pandèmia
Laboral – 10/2020
Untitled document
Erto per inpediment i per limitació
L'Agència Tributària canvia els criteris per acceptar ajornaments fiscals
Fiscal – 09/2020
Untitled document

Sembla que l'Àgencia Tributària deixa d'acceptar "automàticament" els deutes inferiors a 30.000€ d'IVA.

Bonificacions autònoms després de l'estat d'alarma
Fiscal – 07/2020
Untitled document

La prestació extraordinària finalitza aquest 30 de juny. Hi ha dues opcions de"continuació", preferible la primera.

Prorrogats els ERTOs fins el 30 de setembre
Laboral – 06/2020
Untitled document

Els ERTO de causes de força major extendran els seus efectes fins al dia 30 de setembre de 2020.

Inici Fase 1 Àrea Metropolitana
Laboral – 05/2020
Untitled document Veure Doc complert
Ajornament fins a 30.000€ i nou termini 20 de maig per pimes i autonoms
Fiscal – 04/2020
Untitled document S'amplia a empreses i autònoms amb un volum de facturació inferior a 600.000 € el termini de presentació de les declaracions de l'1r TRIM el 20 de Maig. Existeix la possibilitat d’ajornar els pagaments derivats de la presentació d’aquestes declaracions fins a 30.000€.
Ajornament Quotes Segureta Social
Laboral – 04/2020
Untitled document Cal que ens indiquin amb caracter immediat si estan interessats en ajornar la quota.
AMB TIPUS D'INTERÈS DEL 0,50%
ERTO força major (dimarts 18)
Laboral – 03/2020
Untitled document .
ERTO per causes econòmiques ... (dimecres 18)
Laboral – 03/2020
Untitled document
Es donarà quan l'ERTO no es pugui inserir en la figura de la força major.
Què és un ERTO? (dimecres 18)
Laboral – 03/2020
Untitled document
El que l'empresari ha de tenir clar per plantejar ERTO als seus treballadors.
Consell ministres dimarts 17, mesures laborals
Laboral – 03/2020
Untitled document
Acompanyament a les empreses que no acomiadin als seus treballadors
Mesures extraordinàries Consell Ministres dimarts 17
Laboral – 03/2020
Untitled document

 
1) Suport als més vulnerables
2) Problemes temporals de liquiditat de les empreses

Els efectes dels ERTO que són retroactius i fixes des del 14/03/2020
Laboral – 03/2020
Untitled document
Els efectes dels ERTO que són retroactius i fixes des del 14/03/2020. L’empresa no té perjudicis per presentar uns dies més tard i si que en pot tenir, si no es prepara bé l’expedient. Ara la prioritat és estudiar bé cada cas, decidir com s’enfoca cada expedient i recollir la informació bé..
En cas de baixa d'un treballador per COVID-19
Laboral – 03/2020
Untitled document

 
Veiem oportú esmentar els següents punts clau pel que fa a la baixa del treballador i els seus tràmits, motivada per aïllament o contagi provocats per COVID-19:

Prestació de la Generalitat pels autònoms (dimarts 17 març)
Fiscal – 03/2020
Untitled document Es preveu que l’ajut sigui de fins a 2.000€. Falta de la publicació del corresponent decret.
Coronavirus, mesures laborals (divendres 13 març)
Laboral – 03/2020
Untitled document

•    Adoptar el teletreball.
•    Pactar vacances amb els treballadors.
•    Bossa d'hores.
•    ERTE suspensiu temporal.

Mesures de caire tributari (divendres 13 març)
Fiscal – 03/2020
Untitled document
  • Ajornaments de deutes tributàris
  • Ampliació de terminis en tots els procediments tributàris
Coronavirus: mesures laborals a adoptar per part de l'empresari
Laboral – 03/2020
Untitled document Els volem recordar el deure que té l'empresari sobre la protecció de la salut dels seus treballadors.
Quan de temps hem de guardar la documentació del negoci?
Fiscal – 03/2020
Untitled document Gaurdar-la sempre, no llençar-la mai. A efectes pràctics, els "4 anys" han quedat superats.
Pujada previsible del impost de Succesions i Donacions
Fiscal – 02/2020
Untitled document Si té intenció de fer alguna donació pot ser interessant anticipar-se a la nova llei.
Brexit, fins els 2021 no hi han formalitats duaneres
Fiscal – 02/2020
Untitled document    Durant 2021 les empreses no hauran de realitzar formalitats duaneres amb el Regne Unit
Formulari ETE Banc d'Espanya, certs moviments de capitals a l'estranger
Fiscal – 01/2020
Untitled document ... sempre que la suma d'aquests actius i passius o la suma de les transaccions realitzades superin el milió d'euros l'any anterior.
Els termini és el 20 de gener.
Comença el termini Impost sobre els actius no productius de les societats
Fiscal – 10/2019
Untitled document
L'autoliquidació corresponent als anys 2017, 2018 i 2019 s'ha de presentar i ingressar entre l'1 d'octubre i el 30 de novembre de 2019.
S'estén la obligatorietat de registrar el control horari a tots els treballadors
Laboral – 04/2019
Untitled document

Les empreses disposaran d'un període de 2 mesos per adaptar-se a aquesta nova obligació legal, la qual entrarà en vigor a partir del proper dia 12 de maig de 2019.

Nova bonificació per contractar persones desocupades (Reial Decret 8-2019)
Laboral – 04/2019
Untitled document

La bonificació serà de 1300 € anuals durant 3 anys en cas d'homes i de 1500 € anuals durant el mateix període, en cas de dones.

Ampliació permís paternitat (Reial Decret 8-2019)
Laboral – 04/2019
Untitled document

S'amplia el permís de paternitat a 8 setmanes a partir del proper dia 01 d'abril de 2019

El principi de no compensació
Comptabilitat – 03/2016
Untitled document

...estableix la prohibició de compensar els saldos d’uns comptes comptables amb altres. No podem compensar el que devem amb el que ens deuen.

 
Motstudio
Calçats Bambi
Bodegas Almar
RB Comunicació Gràfica
Marina Port-Ginesta
Fons català
RCM Suport Empresa, S.L. c/ Pau Claris, 138 entl. ⋅ 08009 Barcelona ⋅ Tel 93 215 12 00 ⋅ Fax 93 487 02 46