Assessorament Mercantil

Assessorament Mercantil

Assessorem els nostres clients en totes les àrees del dret mercantil i societari, oferint una solució integral a les necessitats de la seva vida societària.

La prestació de serveis d’assessorament mercantil, aconsegueix entre d’altres, els següents aspectes:

 • Constitució de societats
 • Baixes
 • Modificació i actualització dels estatuts socials i reglaments interns de l’empresa
 • Ampliació i disminució del seu capital social
 • Deures i responsabilitats de l’administrador
 • Acords entre socis i accionistes
 • Participacions socials o quotes
 • Conflicte entre socis
 • Negociació de pactes entre socis
 • Operacions com fusions, compra, venda …
 • Servei de consultes

T’acompanyem en tot el que necessiti la teva empresa, amb agilitat i eficàcia.

Per analitzar i poder prendre decisions sobre els aspectes que afecten els aspectes mercantils de la societat, realitzarem reunions periòdiques amb el nostre client.

Treballem des d’un enfocament multidisciplinari per assessorar i aportar solucions ajustades a les necessitats específiques de cada client.