Categoria

Fiscal i comptable

Prestacions Seg Soc per cessament activitat autònoms febrer 2021

Tots els autònoms poden accedir a aquestes prestacions amb independència que amb anterioritat hagin demanat qualsevol altre tipus de prestació. El Real Decret 2/2021 preveu principalment tres prestacions, similars a les existents a l’actualitat: Prestació compatible amb l'activitat (art 7) Prestació per suspensió de l'activitat (art 5) Prestació per ingressos baixos (art 6) Llegir més →

Pèrdues per possibles insolvències de deutors, de 6 a 3 mesos

Una de les mesures a tenir en compte, ara que entrem en el període de tancar l’exercici comptable corresponent a l’any 2020, es la modificació de l’antiguitat que s’exigeix per tal de poder deduir les pèrdues per les insolvències dels deutors. Recordem que, fins ara, s’exigia que haguessin transcorregut com a mínim sis mesos des d’el venciment del deute. Llegir més →

Mesures extraordinàries Consell Ministres dimarts 17

El Consell de Ministres del dimarts 17 de març ha aprovat un Reial decret llei amb la major mobilització de recursos econòmics de la història democràtica d'Espanya per fer front a l'impacte econòmic de l'coronavirus. S'ha decidit mobilitzar prop de l'20% de l'PIB, 200.000 milions d'euros amb mesures per protegir i donar suport a famílies, treballadors, autònoms i empreses. Llegir més →