Comunicació de dades d’empresa i persones vinculades a la Tresoreria

La Tresoreria de la Seguretat Social està enviant cartes als autònoms societaris on els demana que facilitin dades relatives a les seves empreses i a les persones vinculades (en motiu del Reial Decret Llei 504/2022).

  • Si la societat mercantil no té ni ha tingut mai treballadors en règim general, vostè pot, amb certificat digital de la societat, atendre aquesta sol·licitud.
  • Però si la societat té o ha tingut treballadors en algun moment, qui ha de fer aquesta comunicació és l’autoritzat del Sistema RED que porta la seva empresa, és a dir, RCM Suport Empresa SL.

La Tresoreria de la Seguretat Social ha manifestat que està preparant una nova opció digital per rebre aquesta informació ja que el sistema que ara hi ha és manual i no és operatiu. Estem a l’espera de la seva publicació.

Mentrestant, hem preparat el formulari adjunt per tal que ens pugui informar les dades necessàries i poder avançar.

Les tarifes d’aquest servei són:

  1. Mecanitzar i comunicar les dades rebudes mitjançant el formulari: 90 € per empresa
  2. Que RCM Suport Empresa us ajudi a omplir el formulari i la comunicació: 125 € per empresa
  3. Si esteu interessats en la revisió i estudi dels enquadraments dels autònoms: 125 € per persona

Accés a la circular ampliada

Accés al formulari per facilitar les dades