Presentació de la declaració informativa de bens i drets situats a l’estranger (model 720)

El passat mes de Gener el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va sentenciar en contra del Govern d’Espanya sobre les conseqüències derivades de l’incompliment de l’obligació de presentar aquesta declaració informativa, en quant a la prescripció i al règim sancionador.

D’aquesta manera, aquesta resolució del TJUE obliga a regular alguna de les conseqüències del model 720 però no l’elimina i, per tant, per aquest any 2021 la declaració continua activa i el seu termini de presentació acaba el proper 31 de Març de 2022.

Aprofitem doncs per recordar-los els aspectes mes rellevants de la declaració això com per informar-los de la novetat pel que fa a la obligatorietat de declarar les criptomonedes:

 

Qui està obligat a presentar el model 720?

Les persones físiques i jurídiques residents a territori espanyol, titulars de bens o drets ubicats a l’estranger, sempre que superin l’import de 50.000€ per alguna d’aquestes categories:

  • Comptes en entitats financeres (cal tenir en compte els saldos a 31 de desembre de 2021 i els saldos mitjans del darrer trimestre de 2021)
  • Valors, fons d’inversió, drets, assegurances i rendes
  • Bens immobles i drets sobre bens immobles
  • Monedes Virtuals (criptomonedes)

 

Qui es el titular dels bens als efectes del model 720?

Està obligat a declarar qui tingui la titularitat jurídica dels bens, o qui tingui la titularitat real (encara que no tingui la jurídica, com per exemple entitats fiduciàries) o be per ostentar algun poder de disposició sobre els bens tot i no ser-ne titular.

 

Si ja s’ha presentat el model 720 en un exercici anterior, cal tornar-lo a presentar aquest any 2021?

Només si es dona alguna de les següents circumstàncies:

  • Si qualsevol dels saldos conjunts de les diferents categories informades en el darrer model 720 ha augmentat en més de 20.000 €.
  • Si s’ha perdut la titularitat d’algun dels bens declarats.

 

Com es presenta el model 720?

Obligatòriament de forma telemàtica.

 

Si està obligat a presentar aquest model i vol que ens n’encarreguem, contacti amb nosaltres en els propers dies per tal de remetre’ns la documentació necessària.