Day

maig 31, 2021

Prestacions Seg Soc per cessament activitat autònoms febrer 2021

Tots els autònoms poden accedir a aquestes prestacions amb independència que amb anterioritat hagin demanat qualsevol altre tipus de prestació. El Real Decret 2/2021 preveu principalment tres prestacions, similars a les existents a l’actualitat: Prestació compatible amb l'activitat (art 7) Prestació per suspensió de l'activitat (art 5) Prestació per ingressos baixos (art 6) Llegir més →