L’Agència Tributària canvia els criteris per acceptar ajornaments fiscals

Arrel d’algunes notificacions rebudes aquests darrers dies considerem important repassar i comentar quins són els deutes per impostos que es poden ajornar i quins no.

IMPOSTOS QUE ES PODEN AJORNAR

• Pagaments fraccionats del IRPF (Models 130 i 131)
• Declaració anual de IRPF. A banda de l’ajornament en dos terminis (del 60 i el 40 per cent respectivament), si aquesta opció no es suficient es permet l’ajornament.
• Declaració anual de l’Impost de Societats (model 200)

IMPOSTOS QUE NO ES PODEN AJORNAR

• Els que corresponen als retenidors (Model 111, 115 i 123)
• Els pagaments fraccionats de l’Impost de Societats

QUE PASSA AMB L’IVA?

Des del 1 de Gener de 2017 l’IVA NO es pot ajornar excepte en el cas que es pugui acreditar que l’IVA repercutit als nostres clients no ha estat cobrat.
En el seu moment, aquesta mesura va generar molta polèmica que es va apaivagar amb una Instrucció de l’Agència Tributaria que establia un procediment “automatitzat” per deutes inferiors a 30.000€ i que en aquests casos no es demanaria ninguna documentació amb la sol·licitud d’ajornament. En altres paraules, això significava que, a efectes pràctics es podien continuar demanant ajornaments, la qual cosa ha estat així fins ara.

QUÈ HA CANVIAT?

A partir des les darreres notificacions rebudes per alguns dels nostres clients arribem a la conclusió que l’Agència Tributaria ha deixat d’aplicar el criteri d’aquests darrers anys per endurir novament les condicions per demanar ajornaments del IVA i exigeix que en el moment de la sol·licitud s’acrediti que no s’han cobrat les quotes corresponents al IVA repercutit (és a dir que no hem cobrat dels nostres clients)

QUE PASSA SI DEMANO UN AJORNAMENT I NO ME’L CONCEDIXEN?

Les conseqüències de la inadmissió de la sol·licitud d’ajornament són que el deute entra automàticament en la via executiva i es merita el corresponent recàrrec, que es del 5%, si es fa el pagament de la totalitat del deute ajornat de manera voluntària (abans que l’Agència Tributària el reclama), però que ja serà d’un 20% en cas que ens ho reclamin.

CONCLUSIÓ

Cal valorar curosament si complim els requisits per poder demanar un ajornament de l’IVA doncs les conseqüències de no fer-ho poden ser greus.

www.suportempresa.com