Day

gener 15, 2021

Pèrdues per possibles insolvències de deutors, de 6 a 3 mesos

Una de les mesures a tenir en compte, ara que entrem en el període de tancar l’exercici comptable corresponent a l’any 2020, es la modificació de l’antiguitat que s’exigeix per tal de poder deduir les pèrdues per les insolvències dels deutors. Recordem que, fins ara, s’exigia que haguessin transcorregut com a mínim sis mesos des d’el venciment del deute. Llegir més →