El salari mínim interprofessional puja als 1.000€ al mes

El passat 23 de febrer es va publicar en el B.O.E. el Reial-Decret 152/2022, de 22 de febrer, que fixa el Salari Mínim Interprofessional – S.M.I. – per l’any 2022.

Tot i que la norma va entrar en vigor el 23 de febrer, s’aplicarà de manera retroactiva des del 1 de gener de 2022.

Hi ha una pujada de 35€ més respecte als 965€ de la pujada de setembre i queda en 1.000€ mensuals.

També pugen, en el mateix percentatge, els salaris mínims per dia, el mínim anual, el dels temporers que treballen menys de 120 dies a la mateix empresa i el de les empleades de llar.

Tipus

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Diari

23,89

24,53

30,00

31,66

32,17

33,33

Mensual

707,70

735,80

900

950

965

1.000

Anual

9.907,80

10.302,60

12.600

13.300

13.510

14.000

Temporers/jornada

33,51

34,85

42,62

44,99

45,70

47,36

Neteja/hora

5,54

5,76

7,04

7,43

7,55

7,82

 

Aquesta pujada afecta a totes aquelles persones que no arribin en aquests mínims però no a les normes o convenis que tinguin el SMI per al càlcul de salaris base o altres referencies i que cobrin sous superiors. Aquells treballadors que no arribin en aquest salari mínim notaran l’augment, la resta no.

Això és així des de l’any 2017, quan es van incloure disposicions en el decret que van excloure de la seva aplicació a convenis, contractes i normes que utilitzen el SMI com a referencia per als seus càlculs, sempre que se s’arribi a sous que cobreixin aquest mínim anual. Aquests tipus d’exclusions, que no s’incloïen des del 2009, es van justificar per “excepcionalitat” de la pujada. I es segueixen aplicant cada any des de llavors.

Així doncs, la pujada no s’aplicarà als convenis vigents en els que s’utilitzi el SMI per a calcular per sobre d’aquest el salari base o els complements.

Per altre banda, també s’exclou de la seva aplicació, com en les anteriors pujades i excepte que els responsables en cada cas aprovin el contrari, a les normes autonòmiques i locals vigents que utilitzin com a referent per a calcular la quantia de determinades prestacions o per accedir a determinades ajudes, beneficis o serveis públics. Les normes estatals sí que es veuen afectades, la qual cosa significa que s’utilitzarà el nou SMI, superior, per a calcular els llindars d’accés als serveis o ajudes que atorgui l’estat.

Quedem com sempre a la seva disposició per qualsevol cosa o qüestió que puguin precisar al respecte.