Darrera pròrroga ERTOs per força major finalitza el 31 de març de 2022

El passat 23 de febrer es va publicar en el B.O.E. el Reial Decret-llei 2/2022, de 22 de febrer, que disposa a la seva disposició addicional primera, la pròrroga automàtica dels ERTOs per força major encara vigents fins el pròxim 31 de març de 2022.

Durant aquest període i fins el 31 de març, es continuarà aplicant les mateixes mesures que fins ara, excepte en els percentatges de bonificació a la cotització que disminueixen respecte als anteriors, però amb els mateixos requisits d’aplicació.

Aquesta és la darrera i última pròrroga d’aquests ERTOs. Així, aquelles empreses que necessitin noves mesures a implementar després del 31 de març, cal que es posin en contacte amb el seu gestor de nòmines habitual per tal de cercar la solució més adient segons la problemàtica existent a la seva activitat.

Per últim, també es prorroga la prestació extraordinària dels treballadors fixos-discontinus, prevista a l’article 7 de l’anterior Reial Decret.

Quedem com sempre a la seva disposició per qualsevol dubte o aclariment que pugui precisar.