Servei canvi de bases de cotització: autònoms

Com sabeu els autònoms poden canviar les bases de cotització durant uns períodes l’any. Fins els 30 de setembre és poden canviar aquestes bases i és el darrer moment d’aquest any 2022 per poder-ho fer.

Només aquells autònoms que ara estiguin cotitzant per les bases mínimes i/o vulguin incrementar-les cara a les possibles prestacions a percebre en un futur, com ara la pensió de jubilació per exemple, cal que es plantegin modificar aquestes bases abans del proper dia 30 de setembre, darrer moment d’aquest any per poder-ho fer. Això farà que el darrer trimestre d’aquest any estiguin ja vigents i puguin optar per mantenir-les durant els anys següents.

En una altra circular us informàvem que la nova llei d’autònoms, que entrarà en vigor el proper any, comporta canvis en quant les bases de cotització dels autònoms, ja que no es podran triar sinó que vindran determinades pels rendiments nets que l’autònom hagi declarat en la seva declaració de la renda de l’any anterior.

Les bases de cotització determinen la prestació econòmica de la que l’autònom podrà gaudir en cas de jubilació, maternitat/paternitat, malalties, cessament d’activitat, etc.

Per l’any 2023, la llei disposa que es mantindran les bases de cotització que s’estiguin aplicant l’any anterior, es a dir, el darrer trimestre d’aquest any 2022.

És per aquest motiu que ens posem en contacte amb vostès per tal que si volen que els assessorem sobre el seu cas concret o els fem un canvi de bases, es posin en contacte amb nosaltres i ens facilitin la informació que els demanem en la formulari adjunt. Un cop tinguem les dades ens posarem en contacte amb vostès.

Només s’atendran les peticions que arribin abans del 28 de setembre.

Aplicar el canvi de bases de cotització: 90€
Assessorament i estudi sobre el cas particular: Entre 135€ i 225€ segons el temps que comporti.

D’estar interessants en el servei, cal omplir el següent formulari fent clic en el següent enllaç i ens posarem en contacte amb vostès.

Accés al formulari