Canvi en notificacions de malalties

El darrer 1 d’abril ha entrat en vigor una important modificació que servirà, segons es diu, per simplificar els tràmits relacionats amb les baixes/confirmacions/altes per malaltia (Incapacitat temporal -IT-). A partir d’aquesta data el facultatiu que expedeix el volant de baixa, confirmació o alta només entregarà a la persona treballadora una copia del mateix i no serà ja necessari que la persona treballadora tingui que traslladar una copia d’aquest volant a l’empresa.

Per aquest motiu i per tal que tingueu coneixement de la situació d’incapacitat temporal dels vostres treballadors, hem adequat el nostre sistema i hem establert una procés de treball per tal que a partir del proper dia 1 de maig us fem arribar a través de l’extranet la informació que ens remet l’INSS sobre el personal de baixa i alta d’IT (Incapacitat Temporal).

Així doncs a partir del proper dia 1 de maig trobareu a la vostra extranet aquesta informació per tal que la podeu consultar.