Pujada previsible del impost de Succesions i Donacions

Ha entrat a el Parlament de Catalunya un Projecte de Llei que si no hi ha entrebancs s’aprovarà a mitjans del proper mes de març. Com es poden imaginar les modificacions van encaminades a augmentar la recaptació via increment de tipus en cas de patrimonis preexistents i via la reducció o incompatibilitat de les bonificacions. Evidentment no podem preveure la legislació vigent en el moment de la nostra defunció o la de parents pròxims, però si té intenció de fer alguna donació es interessant anticipar-se a la nova llei.