Brexit, fins els 2021 no hi han formalitats duaneres

L’Acord de Retirada preveu un període transitori fins al 31 de desembre de 2020, (prorrogable 6 mesos més) durant el qual se seguirà aplicant la legislació comunitària al Regne Unit en relació al mercat interior, unió duanera i les polítiques comunitàries. La Unió Europea tractarà a el Regne Unit com si fos un Estat membre, excepte pel que fa a la seva participació en les institucions de la UE i en les estructures de governança. En particular, durant aquest període les empreses no hauran de realitzar formalitats duaneres.
En resum, com a mínim fins el 01/01/2021 tot seguirà igual.