ERTO força major

Molts de vostès ens estant contactant interessats en posar en marxa un Expedient de Regulació Temporal d’ocupació – ERTO-.

Aquest matí ha sortit ja el R.D. 8/2020, de mides urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. En aquest Reial Decret es regula ja finalment la manera de procedir pel que fa als ERTO’s, tant de Força major com per Causes Econòmiques, Productives, Tècniques o Organitzatives causades pel COVID- 19.

ERTO per Força Major temporal:

 • S’amplien les causes per poder-se-hi acollir a totes les empreses de sectors  afectats per la paralització de la seva activitat amb motiu de Resolucions i Reials Decrets dictaminats amb motiu del Covid-19 (adjuntem relació del l’annex del Reial Decret 423/2020), per tant amb efectes retroactius al dia 14 de març majoritàriament.
 • També totes les empreses que han registrat falta de subministrament de materials degut a la malaltia.
 • Empreses que s’han vist afectades les seves plantilles pel Covid-19.
 • I sembla que obra la porta a moltes altres situacions que tinguin vinculació amb la pandèmia i els seus efectes si bé serà inspecció de treball qui determinarà si és o no causa de força major i es pot continuar endavant per aquesta via.
 • Així doncs, sembla que un gran nombre de empreses es podran acollir en aquesta mesura.

Procediment:

 • Comunicació de la sol·licitud a les persones treballadores.
  Sol·licitud amb informe relatiu a la vinculació de la pèrdua d’activitat com a conseqüència de l’COVID-19, i, si escau, la documentació acreditativa.
  Lliurar l’informe i la documentació a la Representació legal si hi ha la mateixa a l’empresa.
  Resolució de l’autoritat laboral, previ informe de la Inspecció de treball, en el termini de 5 dies.
  L’empresa ha d’aplicar la mesura de suspensió o reducció, amb efectes des de la data de el fet causant de la força major, és a dir, retroactivament.

La prestació per atur causada per l’ERTO per força major no consumirà l’atur dels treballadors, i podran accedir totes les persones treballadores encara que no tinguessin el període de carència necessari.

Els treballadors fixos discontinus que hagin vist finalitzada la seva activitat, podran descomptar aquest període si l’any anterior en aquest període consta com treballat o si és nou, per la resta de la plantilla.

Molts de vostès ja ens han informat del seu interès en aplicar alguna d’aquestes mesures. Ens anirem posant en contacte amb cadascú de vostès per tal d’indicar-los la documentació que ens han de fer arribar i la manera de procedir.