Consell ministres dimarts 17, mesures laborals

Acompanyament a les empreses que no acomiadin als seus treballadors

El segon bloc de mesures reforça la protecció a l’ocupació per evitar que una crisi temporal com l’actual tingui un impacte negatiu permanent sobre el mercat de treball. Per això s’estableix que:

– Els treballadors assalariats puguin adaptar o reduir la jornada de treball, fins i tot fins a un 100%, per fer front a les necessitats de conciliació i cura derivades d’aquesta crisi.

– El teletreball com a mesura de flexibilitat principal, quan les circumstàncies ho permetin.

– Es promouran els ajustos temporals de plantilla a través de la flexibilització dels Expedients Temporals de Regulació d’Ocupació. Els ERTES causats per la crisi de l’Coronavirus seran considerats de força major i els treballadors tindran dret a la prestació contributiva per desocupació, encara que no compleixin el requisit de cotització prèvia exigit. El cobrament d’aquesta prestació no els computa a efectes de l’cobrament posterior de la prestació per desocupació.

– En cas de ERTEs, s’exonerarà a l’empresari de l’aportació empresarial de les quotes de la Seguretat Social.

– Per al col·lectiu d’autònoms es flexibilitzar l’accés a l’cessament d’activitat perquè puguin cobrar amb rapidesa una prestació en cas de dificultat econòmica.

Ara caldrà seguir la implementació efectiva de cadascuna de les mateixes.

Dep Laboral.

www.suportempresa.com