Els efectes dels ERTO que són retroactius i fixes des del 14/03/2020

Els ERTO són expedients de Regulació temporal d’ocupació (ERTO en català i ERTE en castellà) i Permet que una empresa suspengui els contractes dels seus treballadors (no anul.la) per tota la jornada o per un percentatge durant un període de temps.

Moltes empreses podran acollir-se a la “Força Major” com a causa del ERTOs.

Per moltes empreses aquest expedient és una de les seves principals opcions de supervivència.

Això és del tot excepcional i en consell de ministres d’avui s’estudien les mesures concretes, moltes d’elles del tot noves, en base a les quals cal preparar i presentar aquests expedients a l’Administració.

El que és important destacar avui és els efectes dels ERTO que són retroactius i fixes per la majoria de sectors des del dissabte 14 de març del 2020. L’empresa no té perjudicis per presentar uns dies més tard i si que en pot tenir, si no es prepara bé l’expedient. Ara la prioritat és estudiar bé cada cas, decidir com s’enfoca cada expedient i recollir la informació bé.

El departament de Laboral de RCM Suport Empresa SL està en contacte permanent amb cada un dels nostres clients, donem en cada moment la informació disponible i preparem i presentarem els expedients en els terminis adequats.

 

www.suportempresa.com