Coronavirus, mesures laborals (divendres 13 març)

L’excepcional situació provocada per l’evolució de la pandèmia de Coronavirus/Covid19 està afectant ja als seus negocis. Tot s’està produint de forma molt ràpida i en massa; les mesures adequades que s’han d’adoptar per part del govern per poder pal·liar d’una manera sostenible la situació econòmica no acaben de sortir.

Molts de vostès es posen en contacte amb RCM Suport Empresa, ens exposen la seva situació i ens demanen el nostre assessorament sobre com es pot abordar la seva determinada situació.

Ahir el govern va adoptar un paquet de mesures en relació a la pandèmia que intenten minorar l’impacte econòmic de la situació si bé des del nostre punt de vista no son suficients. Sembla que els agents socials, CEOE i Sindicats també s’estan movent i hem d’esperar i estar atents a les notícies que vagin sortint. És per aquest motiu que volem compartir amb vostès les possibles maneres d’actuar davant la reducció o tancament d’activitat del seu negoci des del punt de vista laboral i la relació amb el seus treballadors. De més senzilles a més complexes:

•    Adoptar el teletreball quan sigui possible.
•    Pactar vacances amb els treballadors, si és possible.
•    Bossa d’hores: pactar amb els treballadors que se’ls dona festa i que les hores pendents es treballaran en un altre moment. Pactar amb els treballadors permisos retribuïts amb un salari minorat.
•    ERTE suspensiu temporal: presentar davant l’Autoritat Laboral un Expedient d’Ocupació Temporal  en base el qual es suspenen els contractes amb els treballadors afectats. Aquests Expedients poden ser per causes de Força Major o per Causes Objectives Econòmiques.

o    La tramitació del de Força Major és més molt més ràpida que el de Causes Objectives. La legislació contempla molts pocs casos com a força major (estem a l’espera de veure si s’amplien).
o    Per altra banda, l’ERTE Objectiu per Causes Econòmiques és més lent en tramitació degut al propi procés que comporta. Molt important que l’empresari miri d’aconseguir un acord amb els treballadors que pot agilitzar el procés.

Des del Departament de laboral ja ens hem organitzat per poder atendre amb criteri la multitud de consultes que estem rebent. Us demanem de posar-vos en contacte amb el vostre gestor de nòmines habitual, exposar la vostra situació (millor si pot ser per email) i seguidament des de l’equip jurídic laboral ens posarem en contacte amb vostès cas que la seva situació així ho requereixi.

Quedem a la seva disposició i aprofitem per saludar-los ben cordialment

Departament Laboral

BOE-A-2020-3580.pdf

www.suportempresa.com