Ajut 2.000€ per autònoms (febrer 2021)

Mesures econòmiques de suport a les persones treballadores autònomes, persona física, i a les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses – FEBRER 2021

Aquest dilluns dia 8 de Febrer de 2020 s’ha publicat al DOGC la convocatòria d’aquest ajut

QUI LA POT DEMANAR?

  • Autònoms donats d’alta al RETA o a una mutualitat alternativa sempre que, comptant-lo a ell mateix, el total de les persones de la unitat de negoci no sigui superior a sis persones.
  • Autònoms que hagin constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia o una cooperativa, amb un màxim de 3 socis, sempre que el numero total de socis i persones treballadores per compte aliè no superi les sis persones
  • No la poden demanar els autònoms col·laboradors

QUINS REQUISITS CAL CUMPLIR?

  • Domicili fiscal a Catalunya
  • Estar donat d’alta al RETA o a sistema alternatiu ABANS del 01/01/2021.
  • Base imposable a la darrera renda presentada (any 2019) igual o inferior a 35.000€
  • Rendiment Net de l’activitat de l’any 2020 inferior o igual a 17.500€
  • Mantenir l’alta com a persona autònoma com a mínim fins el 28/02/2021.

EN QUE CONSISTEIX L’AJUT?

En un pagament únic de 2.000€.

Es compatible amb qualsevol altre subvenció o prestació.

Hi poden accedir aquelles persones que ja han rebut aquest tipus d’ajut com aquelles que anteriorment no complien els requisits i ara sí.

COM ES DEMANA L’AJUT?

Mitjançant el registre a una nova base de dades de treballadors autònoms de la Generalitat.

Nomes cal complir els requisits per poder-se registrar a la base de dades i s’accedirà a l’ajut directament.

FINS QUAN PUC DEMANAR L’AJUT?

El formulari es pot presentar des de les 9:00 del dia 19/02/2021 fins a les 15:00 hores del dia 26/02/2021

Si creu que pot tenir dret a sol·licitar l’ajut i vol que li tramitem, posi’s en contacte amb nosaltres. Els nostres honoraris per fer aquesta gestió seran de 90€ (IVA no inclòs).