Ajornament fins a 30.000€ i nou termini 20 de maig per pimes i autònoms

A falta de la publicació oficial de les mesures acordades en el Consell de Ministres d’avui dia 14 d’Abril i donat l’interès d’aquestes mesures, considerant les dates en les que ens trobem, us volem fer trasllat del que sembla ser que s’ha acordat la informació de la que disposem:

La mesura principal es la que amplia a aquelles empreses i autònoms amb un volum de facturació inferior a 600.000€ el termini de presentació de les declaracions d’aquest primer trimestre fins el 20 de Maig de 2020 i el termini de presentació de les domiciliacions serà el 15 de Maig de 2020.

De les declaracions ja presentades amb domiciliació en compte no s’efectuarà al càrrec en compte fins el 20 de Maig

Hi ha altres mesures  de les quals informarem puntualment tan aviat com tinguem els detalls més concrets i en versió oficial.

Així mateix els recordem que, tal com vàrem informar en el seu moment, amb independència d’aquest ajornament en la presentació de les declaracions existeix la possibilitat d’ajornar els pagaments derivats de la presentació d’aquestes declaracions fins a 30.000€. El termini del pagament serà de sis mesos i, durant els tres primers mesos no es meritaran interessos de demora.

Recordar-los que no es podran acollir a aquests ajornaments les empreses amb volum de facturació superior a 6.010.121,04€ i que l’import màxim a ajornar amb dispensa de l’obligació d’aportar garanties es de 30.000€ (import conjunt de tots els pagaments a ajornar).