Mesures extraordinàries Consell Ministres dimarts 17

El Consell de Ministres del dimarts 17 de març ha aprovat un Reial decret llei amb la major mobilització de recursos econòmics de la història democràtica d’Espanya per fer front a l’impacte econòmic del coronavirus. S’ha decidit mobilitzar prop de l’20% del PIB, 200.000 milions d’euros amb mesures per protegir i donar suport a famílies, treballadors, autònoms i empreses.

L’objectiu és iniciar la recuperació pel que fa l’emergència sanitària quedi enrere, rellançant l’economia, la producció i l’ocupació i que la caiguda vingui seguida d’una recuperació econòmica i no d’un estancament.

1) Suport als més vulnerables

El primer bloc de mesures de Reial decret llei està destinat a la gent gran, les dependents i a les famílies vulnerables. En aquest apartat es destinen 600 milions d’euros al finançament de prestacions bàsiques dels corresponents serveis socials de les comunitats autònomes i ens locals, amb especial atenció a l’assistència domiciliària a persones grans i dependents.

  • S’amplia la protecció als subministraments d’energia i d’aigua, garantint els serveis públics essencials. Com a novetat, també es garanteixen els serveis de telecomunicacions. Tot això per a les famílies vulnerables.
  • Es garanteix el dret a l’habitatge de les persones amb més dificultats. Per a això s’estableix una moratòria en el pagament de les quotes de les hipoteques per als deutors hipotecaris en situació d’especial vulnerabilitat que vegin reduir els seus ingressos. La finalitat és que cap persona en una situació econòmica difícil perdi el seu habitatge.


2) Problemes temporals de liquiditat de les empreses

El tercer bloc de mesures permet assegurar la liquiditat de les empreses perquè puguin mantenir operatives amb l’objectiu que un problema de liquiditat no es converteixi en un problema de solvència.

  • S’ha aprovat la creació d’una línia d’avals i garanties públiques per un valor de fins a 100.000 milions d’euros. Això permetrà mobilitzar entre 150.000 i 200.000 milions d’euros. L’Estat serà el garant de les operacions.
  • A més, s’aproven línies d’avals addicionals de 2.000 milions d’euros per a les empreses exportadores amb mecanismes àgils, afavorint especialment a les petites i mitjanes empreses.
  • D’altra banda, les administracions públiques van a ajudar a les seves empreses contractistes per a mitigar les conseqüències de l’COVID-19 en els contractes de sector públic. Es va a establir un règim específic de suspensió de contractes públics, amb ampliació de terminis i compensació de salaris, per tal d’evitar la resolució dels contractes i la conseqüent pèrdua d’ocupació.
  • Per donar suport al sistema productiu i empresarial, el Govern també reforma la normativa sobre inversions exteriors, per impedir que empreses de països de fora de la Unió Europea puguin fer-se amb el control d’entitats espanyoles en sectors estratègics, aprofitant la caiguda conjuntural de el valor dels seus accions en aquesta situació de crisi econòmica.

Es mobilitzen recursos per al desenvolupament d’una vacuna

Es reforça la investigació científica per al desenvolupament d’una vacuna o una cura per al COVID19. Per aquest motiu es dedicaran 30 milions a la partida d’investigació. Aquests diners aniran dedicats a dotar el Consell Superior d’Investigacions Científiques i a l’Institut de Salut Carlos III dels recursos necessaris per fer front a aquesta emergència sanitària.

Fins aquí les mesures adoptades ahir pel Govern. Ara caldrà seguir la implementació efectiva de cadascuna de les mateixes.