Mesures de caire tributari (divendres 13 març)

Degut a l’excepcional situació provocada pel Coronavirus/Covid-19 molts de vostès ens estan contactant amb evident preocupació per les afectacions que ja està tenint la pandèmia en els seus negocis.

El govern ha aprovat unes primeres mesures que volem compartir amb efectes immediats amb vostès. Evidentment, el nostre compromís es mantenir-los informats de les mesures que entenem que es seguiran acordant a mida que la situació vagi evolucionant.

Pel que fa a les mesures de caire tributari, de moment el Govern ha anunciat les següents:

  • Ajornament dels deutes tributaris de totes aquelles declaracions el termini de presentació o ingrés de les quals finalitzi entre el 12 de Març i el 30 de Maig de 2020:
    El termini de pagament serà de sis mesos i, durant els primers tres mesos no es meritaran interessos de demora. No es concediran ajornaments a les empreses amb volum de facturació superior a 6.010.121,04€. Recordem que la sol·licitud d’ajornament ha de reunir els requisits de la normativa vigent pel que fa a la dispensa de garanties, és a dir que el límit que obliga a aportar garanties continua essent de 30.000€.
  • Ampliació de terminis en tots els procediments tributaris: la normativa concreta encara no ha estat aprovada però des de l’Agència Tributària ja s’ha fet públic que els procediments tributaris, entre les quals s’haurien de trobar les properes declaracions impositives, veuran ampliats els seus terminis. Aquesta mesura també afecta als tràmits que estan pendents en l’actualitat, com per exemple recursos, requeriments o qualsevol altre procediment obert davant l’administració tributària.

En cas de necessitat, podeu contactar amb el vostre gestor comptable-fiscal i exposar-li el vostre cas, preferentment per correu electrònic.

Des del departament, resoldrem les vostres consultes i analitzarem la vostra situació de manera personalitzada.