Comunicació de dades d’empresa i persones vinculades a la Tresoreria

Benvolguts/des,

La Tresoreria de la Seguretat Social segurament us ha enviat un comunicat en el que us informa de l’obligació de facilitar-li dades relacionades amb la vostra empresa i els seus administradors, accionistes, etc. Això forma part de la reforma del règim d’autònoms que s’està implementant. Ara la Tresoreria té molt poca informació per gestionar aquest tema i per això la demana directament als usuaris. És informació de la societat mercantil, de l’autònom (dades personals) i de la relació de l’autònom amb la societat.

Com autoritzats del Sistema RED que portem la vostra empresa, sembla que, si teniu o heu tingut en algun moment, treballadors per compte d’altri, les dades les hem d’introduir nosaltres al sistema, a través del Sistema RED Online.

És per aquest motiu que ens posem en contacte amb vosaltres per tal que ens feu arribar les dades que requereixen el més aviat possible (com a molt tard, el proper 25 d’octubre). Adjuntem un formulari per tal de que ens el retorneu degudament emplenat.

Les situacions de les empreses canvien i cal informar a partir d’ara de qualsevol canvi que es produeixi. Nosaltres tenim dades vostres, però, com a entitat viva que és una empresa, hem d’estar ben segurs que la informació que s’introdueix és la que respon en aquest moment i és per això que us demanem que ens faciliteu i actualitzeu aquesta informació.

Segons la situació actual en que es trobin els administradors, accionistes treballadors i familiars dels membres de l’Òrgan d’Administració que prestin serveis per la societat, es pot donar que hi hagin enquadraments que s’hagin de revisar i modificar.

Si sou administradors, gerents o accionistes de varies empreses ens heu de facilitar la informació de totes elles, sempre que tinguin treballadors o n’hagin tingut i l’empresa estigui sota el paraigües de la nostra autorització.

Finalment dir-vos que fins ara hem estat a l’espera que la TGSS aclarís molts dubtes que tenim, que de fet encara no els han resolt tots. A més, segons van informar en el seu dia, obririen una porta per poder enviar arxius, cosa que encara tampoc han fet i la informació s’ha d’entrar manualment amb un formulari que no funciona del tot bé. Hem d’esperar que en els propers dies ho vagin resolent. De fet, des de la TGSS ja s’acaba de convocar una reunió amb totes les gestories per aclarir dubtes i que puguem exposar tot el que encara no funciona.

Com ja hem dit, adjuntem un formulari desenvolupat per nosaltres per tal que ens vagin facilitant les dades. Entenem que sortiran dubtes que esperem els podem anar resolent poc a poc.

Accés al formulari de recollida de dades

Atentament,

RCM Suport Empresa, S.L.