On som? l Contacte  l Accés remot 
 Català 
 Castellano 
ACCÉSCLIENTS
Menú
  Laboral
  Fiscal
  Comptabilitat
  Jurídic

 
Últimes circulars publicades de la secció de Jurídic

Baixa el tipus d'interès dels ajornaments Seg Soc
Jurídic - 01/2021
Untitled document

El tipus d'interés serà del 0,50 % enlloc del 3,75 % habitual
Les sol·licituds s'hauran de formular dins dels 10 primers dies naturals de cadascun dels terminis reglamentaris d'ingrés.

Nova normativa SEPA (domiciliació rebuts)
Jurídic - 12/2013
Untitled document

A partir del febrer del 2014 desapareixen els sistemes antics i només serà vàlida la nova normativa SEPA

Societats Limitades de formació successiva
Jurídic - 11/2013
Untitled document

Des de 29-9-2013, és possible constituir Societats Limitades amb una xifra de capital social inferior a 3.000 euros, quedant subjectes aquestes societats al nou “Règim de formació successiva” mentre no assoleixin aquesta xifra de capital social mínim.

Emprenador de Responsabilitat Limitada
Jurídic - 10/2013
Untitled document

... gràcies a la qual les persones físiques podran evitar que la responsabilitat derivada dels seus deutes empresarials afecti al seu habitatge habitual sempre que ...


Altres circulars de la secció de Jurídic
 
RCM Suport Empresa, S.L. c/ Pau Claris, 138 entl. ⋅ 08009 Barcelona ⋅ Tel 93 215 12 00 ⋅ Fax 93 487 02 46