On som? l Contacte  l Accés remot 
 Català 
 Castellano 
ACCÉSCLIENTS
Menú
  Laboral
  Fiscal
  Comptabilitat
  Jurídic

 
Últimes circulars publicades de la secció de Comptabilitat

El principi de no compensació
Comptabilitat - 03/2016
Untitled document

...estableix la prohibició de compensar els saldos d’uns comptes comptables amb altres. No podem compensar el que devem amb el que ens deuen.

Atenció amb l'IVA dels rebuts de lloguer
Comptabilitat - 11/2014
Untitled document

És habitual que l'arrendador de locals no enviï factura i substitueixi la mateixa per un rebut on han de constar els mateixos conceptes que en una factura...

"Tancat per inventari"
Comptabilitat - 11/2014
Untitled document

Obligació de realitzar inventari d'existències a 31 de desembre

Presentació formulari ETE Banc d'Espanya fins el 20 gener
Comptabilitat - 01/2014
Untitled document

Si la suma dels cobraments i pagaments fets a l’exterior  durant el 2013 o bé l'import dels seus actius financers a l’exterior a final d’any superen el milió d’euros té obligació de presentar al Banc d’Espanya, abans del 20 de gener, el formulari ETE.


Altres circulars de la secció de Comptabilitat
 
RCM Suport Empresa, S.L. c/ Pau Claris, 138 entl. ⋅ 08009 Barcelona ⋅ Tel 93 215 12 00 ⋅ Fax 93 487 02 46