On som? l Contacte l Accés remot 
 Català 
 Castellano 
ACCÉSCLIENTS
<# r:snippet name="actualitat" />
 
Formulari ETE Banc d'Espanya, certs moviments de capitals a l'estranger
Fiscal - 01/2020
Untitled document ... sempre que la suma d'aquests actius i passius o la suma de les transaccions realitzades superin el milió d'euros l'any anterior.
Els termini és el 20 de gener.
Comença el termini Impost sobre els actius no productius de les societats
Fiscal - 10/2019
Untitled document
L'autoliquidació corresponent als anys 2017, 2018 i 2019 s'ha de presentar i ingressar entre l'1 d'octubre i el 30 de novembre de 2019.
S'estén la obligatorietat de registrar el control horari a tots els treballadors
Laboral - 04/2019
Untitled document

Les empreses disposaran d'un període de 2 mesos per adaptar-se a aquesta nova obligació legal, la qual entrarà en vigor a partir del proper dia 12 de maig de 2019.

Nova bonificació per contractar persones desocupades (Reial Decret 8-2019)
Laboral - 04/2019
Untitled document

La bonificació serà de 1300 € anuals durant 3 anys en cas d'homes i de 1500 € anuals durant el mateix període, en cas de dones.

Ampliació permís paternitat (Reial Decret 8-2019)
Laboral - 04/2019
Untitled document

S'amplia el permís de paternitat a 8 setmanes a partir del proper dia 01 d'abril de 2019

Increment base cotització autònoms a partir d'agost 2018
Laboral - 07/2018
Untitled document

La Llei 6/2018 de 3 de juliol de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2018 incrementa en un 1,4% la base mínima i la base màxima de cotització dels treballadors autònoms.

Treballadors Autònoms: obligació de rebre les comunicacions de la TGSS a través de mitjans electrònics.
Laboral - 05/2018
Untitled document

... estableix l'obligatorietat per part de TOTS els treballadors incorporats al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), de comunicar-se amb l'administració a través de mitjans electrònics 

Factures rectificatives
Laboral - 05/2018
Untitled document

La Agencia Tributaria ha iniciat una campanya d’inspecció d’ IVA en la que presta especial atenció a  les anomenades factures rectificatives (abonaments). 

Consideracions sobre la vaga del proper dia 8 de març
Laboral - 03/2018
Untitled document

El proper dijous 8 de març s'ha convocat una vaga, per la qual cosa els facilitem l'afectació a la retribució salarial: 

Obligació de presentar formulari ETE al Banc d'Espanya
Fiscal - 01/2018
Untitled document

...si la suma dels cobraments i pagaments fets a l’exterior  durant el 2017 o bé l'import dels seus actius financers a l’exterior a final d’any superen el milió d’euros, té obligació de presentar al Banc d’Espanya, no mes tard de del 22 de gener, el formulari ETE. 

Noves despeses deduïbles en renda pels contribuents en estimació directa
Fiscal - 01/2018
Untitled document

Informació i matisacions a les novetats en les despeses deduïbles a partir de 2018 dels rendiments de l'activitat pels empresaris o professionals autònoms. 

Calendari de festes laborals any 2018
Laboral - 12/2017
Untitled document

Relació de les festes laborals per l’any 2017 que afecten tot el territori 

Consideracions a tenir en compte davant de l'aturada general del dia 3 d'octubre de 2017
Laboral - 10/2017
Untitled document

L'aturada va ser voluntària per part dels treballadors i de les empreses. A continuació detallem l'afectació a la retribució salarial.

Aprovació de la nova llei del comerç, serveis i fires a Catalunya
Laboral - 08/2017
Untitled document

S’ha aprovat i publicat el dia 3 d’agost 2017 per part del Departament de la Presidència de la Generalitat,  la Llei 18/2017 que unifica la normativa de comerç fins ara força dispersa en diferents decrets i textos normatius. L'entrada en vigor és a partir del dia següent de la seva publicació en el DOGCC, és a dir, a  partir del 4 d’agost 2017.

INCREMENT BASE COTITZACIÓ AUTÒNOMS A PARTIR DE JULIOL 2017
Laboral - 07/2017
Untitled document

La Llei de Pressupostos 2017 incrementa en un 3% les bases de cotització dels treballadors autònoms que tinguin la base mínima. 

Salari mínim interprofessional 2017
Laboral - 01/2017
Untitled document

El S.M.I. s’incrementa per l’exercici 2017 en un 8% sobre l’import del passat exercici, l’import per a qualsevol activitat queda fixat en 23,59 € diari – 707,70 € mensual – 9.907,80 € anual

Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per a autònoms
Laboral - 11/2016
Untitled document

L’Ajuntament de Barcelona ha obert convocatòria per a la concessió de subvencions a empresaris individuals que hagin iniciat l’activitat a la ciutat a  partir  de 1 de gener 2015 i que en el moment de l’alta es trobessin en situació d’atur i empadronats a la ciutat de Barcelona. 

Inscripcions i baixes en el règim de devolució mensual d'IVA durant novembre
Fiscal - 11/2016
Untitled document

El mes de novembre es podrà sol·licitar la inscripció (així com la baixa) en el règim de devolució mensual d'IVA per a l'exercici 2017.

Els empresaris i professionals persones físiques poden demanar a hisenda que avisi per sms o mail quan enviï notificacions
Fiscal - 10/2016
Untitled document

Els  informem  que ja és possible subscriure amb la AEAT un servei d'avís de notificacions.  Cal tenir per accedir-hi Cl@ve Pin, certificat electrònic, DNI electrònic o el número de referència obtingut a traves del servei RENO. 

Augment o variació de la base de cotització dels autònoms
Laboral - 10/2016
Untitled document

El termini finalitza el 31 d’octubre i l’aplicació del canvi serà efectiu a partir del proper mes de gener 2017. 

COMPTE! Presentar un 340 fora de termini pot costar 20.000€
Fiscal - 10/2016
Untitled document

El TEAC en unificació de criteri determina que la no presentació en termini del model 340 es pot sancionar amb multa de fins a 20.000 euros 

Obligació de relacionar-se electrònicament amb l'AEAT
Fiscal - 10/2016
Untitled document

Des del 2 de octubre les societats civils, comunitats de béns, comunitats de veïns, associacions i professionals amb col·legiació obligatòria estan obligats a relacionar-se electrònicament amb l'AEAT

A partir del 2 d'octubre els dissabtes passen a ser dies inhàbils
Fiscal - 09/2016
Untitled document

Amb la nova llei de Procediment Administratiu que entrarà en vigor el proper 2 d'octubre, els dissabtes, per fi, passen a ser inhàbils.

Només té efectes per aquells procediments iniciats a partir d'aquesta data.

El principi de no compensació
Comptabilitat - 03/2016
Untitled document

...estableix la prohibició de compensar els saldos d’uns comptes comptables amb altres. No podem compensar el que devem amb el que ens deuen.

Pluriactivitat règim general i règim de treballadors autònoms
Laboral - 02/2016
Untitled document

Quan es produeix una situació de pluriactivitat, és a dir que es treballa per compte d’altre i a la vegada es treballa com a autònom, cal veure quin és l’import de la suma de les dues cotitzacions.  

Pensions públiques per a l’any 2016
Laboral - 02/2016
Untitled document

Les pensions s’incrementaran un 0,25%. La pensió màxima és de 2.567,25 € mensuals o 35.941,92 € anuals... 

Calendari de festes laborals any 2016
Laboral - 02/2016
Untitled document

Aquí teniu el llistat de les festes laborals per l’any 2016  que afecten a tot el territori. 

 
Ferce S.A.
Herter Instruments S.L
LTC Project
Yawara
DTI Solar Control
Sibel
RCM Suport Empresa, S.L. c/Pau Claris, 138 entl. 08009 Barcelona l Tel 93 215 12 00 l Fax 93 487 02 46