On som? l Contacte l Accés remot 
 Català 
 Castellano 
ACCÉSCLIENTS
Usuari
Clau
<# r:snippet name="actualitat" />
 
Declaració anual operacions Mod 347 (febrer 2018)
Fiscal - 02/2018
Untitled document

Durant el mes de febrer cal presentar la DECLARACIÓ ANUAL (mod.347) referent a les operacions amb tercers que, durant el 2017, hagin superat  la xifra de 3.005,06 €...

Obligació de presentar formulari ETE al Banc d'Espanya
Fiscal - 01/2018
Untitled document

...si la suma dels cobraments i pagaments fets a l’exterior  durant el 2017 o bé l'import dels seus actius financers a l’exterior a final d’any superen el milió d’euros, té obligació de presentar al Banc d’Espanya, no mes tard de del 22 de gener, el formulari ETE. 

Noves despeses deduïbles en renda pels contribuents en estimació directa
Fiscal - 01/2018
Untitled document

Informació i matisacions a les novetats en les despeses deduïbles a partir de 2018 dels rendiments de l'activitat pels empresaris o professionals autònoms. 

Calendari de festes laborals any 2018
Laboral - 12/2017
Untitled document

Relació de les festes laborals per l’any 2017 que afecten tot el territori 

Consideracions sobre la vaga general del proper dia 8 de novembre
Laboral - 11/2017
Untitled document

El proper dimecres 8 de novembre s'ha convocat una vaga general, per la qual cosa els facilitem l'afectació a la retribució salarial:

Consideracions a tenir en compte davant de l'aturada general del dia 3 d'octubre de 2017
Laboral - 10/2017
Untitled document

L'aturada va ser voluntària per part dels treballadors i de les empreses. A continuació detallem l'afectació a la retribució salarial.

Aprovació de la nova llei del comerç, serveis i fires a Catalunya
Laboral - 08/2017
Untitled document

S’ha aprovat i publicat el dia 3 d’agost 2017 per part del Departament de la Presidència de la Generalitat,  la Llei 18/2017 que unifica la normativa de comerç fins ara força dispersa en diferents decrets i textos normatius. L'entrada en vigor és a partir del dia següent de la seva publicació en el DOGCC, és a dir, a  partir del 4 d’agost 2017.

INCREMENT BASE COTITZACIÓ AUTÒNOMS A PARTIR DE JULIOL 2017
Laboral - 07/2017
Untitled document

La Llei de Pressupostos 2017 incrementa en un 3% les bases de cotització dels treballadors autònoms que tinguin la base mínima. 

Notificacions d'Hisenda durant les vacances
Fiscal - 07/2017
Untitled document

A l'estiu, moltes empreses i contribuents tanquen per vacances, però l'Agència Tributària no tanca i durant aquest mes també pot enviar notificacions, que si no es contesten o no es coneixen a temps, poden ocasionar més d'un maldecap.

Novetats en l'ajornaments d'impostos a les persones físiques amb activitat econòmica
Fiscal - 01/2017
Untitled document

L’ajornament de factures amb quotes d’IVA no cobrades, es podrà fer fins a 30.000€ sense aportar proves en el moment de sol·licitar- ho. Sembla que es poden concedir pel sistema automatitzat...

Subministrament immediat d'informació de l'IVA (SII)
Fiscal - 01/2017
Untitled document

Amb data 1er de juliol d'aquest any entra en vigor el que han anomenat SII. Les empreses hauran de portar a partir d'aquesta data els seus llibres registre d'IVA, directament a través de la seu electrònica de l'AEAT mitjançant el subministrament quasi immediat de la informació

Presentació formulari ETE Banc d'Espanya fins el 20 gener
Fiscal - 01/2017
Untitled document

Si la suma dels cobraments i pagaments fets a l’exterior  durant el 2016 o bé l'import dels seus actius financers a l’exterior a final d’any superen el milió d’euros, té obligació de presentar el formulari ETE. 

Calendari de festes laborals any 2017
Laboral - 01/2017
Untitled document

Relació de les festes laborals per l’any 2017 que afecten tot el territori

Salari mínim interprofessional 2017
Laboral - 01/2017
Untitled document

El S.M.I. s’incrementa per l’exercici 2017 en un 8% sobre l’import del passat exercici, l’import per a qualsevol activitat queda fixat en 23,59 € diari – 707,70 € mensual – 9.907,80 € anual

Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per a autònoms
Laboral - 11/2016
Untitled document

L’Ajuntament de Barcelona ha obert convocatòria per a la concessió de subvencions a empresaris individuals que hagin iniciat l’activitat a la ciutat a  partir  de 1 de gener 2015 i que en el moment de l’alta es trobessin en situació d’atur i empadronats a la ciutat de Barcelona. 

Inscripcions i baixes en el règim de devolució mensual d'IVA durant novembre
Fiscal - 11/2016
Untitled document

El mes de novembre es podrà sol·licitar la inscripció (així com la baixa) en el règim de devolució mensual d'IVA per a l'exercici 2017.

Els empresaris i professionals persones físiques poden demanar a hisenda que avisi per sms o mail quan enviï notificacions
Fiscal - 10/2016
Untitled document

Els  informem  que ja és possible subscriure amb la AEAT un servei d'avís de notificacions.  Cal tenir per accedir-hi Cl@ve Pin, certificat electrònic, DNI electrònic o el número de referència obtingut a traves del servei RENO. 

Augment o variació de la base de cotització dels autònoms
Laboral - 10/2016
Untitled document

El termini finalitza el 31 d’octubre i l’aplicació del canvi serà efectiu a partir del proper mes de gener 2017. 

COMPTE! Presentar un 340 fora de termini pot costar 20.000€
Fiscal - 10/2016
Untitled document

El TEAC en unificació de criteri determina que la no presentació en termini del model 340 es pot sancionar amb multa de fins a 20.000 euros 

Obligació de relacionar-se electrònicament amb l'AEAT
Fiscal - 10/2016
Untitled document

Des del 2 de octubre les societats civils, comunitats de béns, comunitats de veïns, associacions i professionals amb col·legiació obligatòria estan obligats a relacionar-se electrònicament amb l'AEAT

A partir del 2 d'octubre els dissabtes passen a ser dies inhàbils
Fiscal - 09/2016
Untitled document

Amb la nova llei de Procediment Administratiu que entrarà en vigor el proper 2 d'octubre, els dissabtes, per fi, passen a ser inhàbils.

Només té efectes per aquells procediments iniciats a partir d'aquesta data.

El principi de no compensació
Comptabilitat - 03/2016
Untitled document

...estableix la prohibició de compensar els saldos d’uns comptes comptables amb altres. No podem compensar el que devem amb el que ens deuen.

Pluriactivitat règim general i règim de treballadors autònoms
Laboral - 02/2016
Untitled document

Quan es produeix una situació de pluriactivitat, és a dir que es treballa per compte d’altre i a la vegada es treballa com a autònom, cal veure quin és l’import de la suma de les dues cotitzacions.  

Pensions públiques per a l’any 2016
Laboral - 02/2016
Untitled document

Les pensions s’incrementaran un 0,25%. La pensió màxima és de 2.567,25 € mensuals o 35.941,92 € anuals... 

Calendari de festes laborals any 2016
Laboral - 02/2016
Untitled document

Aquí teniu el llistat de les festes laborals per l’any 2016  que afecten a tot el territori. 

Durant el mes de febrer les C.B., les S.C.P. i les herències jacents han de presentar el model 184
Fiscal - 02/2016
Untitled document

Durant aquest mes de febrer les entitats en règim d'atribució de rendes que exerceixin una activitat econòmica o que obtinguin rendes del capital (interessos) o d'immobles (lloguers i imputacions), hauran de presentar el model 184 en relació amb les rendes obtingudes per l'entitat i les rendes atribuïbles a cadascun dels seus membres en l'any natural immediatament anterior.

Declaració anual operacions Mod 347 (febrer 2016)
Fiscal - 02/2016
Untitled document

L'empresari o el professional, inclòs aquells que estiguin en mòduls o recàrrec d'equivalència per les factures emeses, està obligat a presentar, durant el mes de febrer, LA DECLARACIÓ ANUAL - mod.347 -, referent a les seves operacions amb terceres persones que, durant el passat any 2015, hagin superat en el seu conjunt la xifra de 3.005,06 euros (inclòs l'IVA). 

Principals tipus retenció irpf pel 2016
Fiscal - 01/2016
Untitled document

Aquí tenen la taula resum dels tipus de retenció aplicables aquest 2016 vigents en aquests moments. 

 
Club Esportiu Pantiquet
Denys & Vond Arend
Motstudio
Restaurant Les Pruneres
Sabetrend
Gp-grup
RCM Suport Empresa, S.L. c/Pau Claris, 138 entl. 08009 Barcelona l Tel 93 215 12 00 l Fax 93 487 02 46